Integritetspolicy

Din integritet är viktig. Så här ser vi på dataskyddsförordningen GDPR. Eduwork tillhandahåller plattform där studenter möter näringsliv och tvärtom. När du som student eller företag registrerar dig på våra plattformar kommer vi behandla dig, oberoende om du är student eller företag som personuppgiftsansvarig.

Läs mer

För att reglera att vi följer de regler och förväntningar som finns på oss jobbar vi aktivt med att ha biträdesavtal mellan oss och anslutna företag.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?
Eduwork behandlar enbart de uppgifter som vi får från dig i samband med att du registrerar dig som student eller företag hos oss.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom Eduworks organisation samt av de anslutna företag som vi har personuppgifts-biträdesavtal med.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst ta bort ditt konto hos oss på Eduwork.

För att vi skall kunna hjälpa dig med dina rättigheter så behöver du kontakta oss skriftligt. För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.

För att säkerställa att det enbart är du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Efter utskickat av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.